Gặp gỡ tháng 9/2022

Nhân dịp chúc mừng hai tân sinh viên USTH
Hai Bố của hai tân sinh viên chúc nhau

Comments are closed.